Tillbehör & förbrukningsvaror

Rockwell & Ytligt Rockwell hårdhetsblock

Rockwell Hardness scope
Ytligt Rockwell Hardness scope

Brinell hårdhetsblock

Annat hårdhetsblock

Brinell hårdhetsblock
Hårdhetsområde

Vickers & Micro vickers hårdhetsblock

Hårdhetsomfång
Micro Hardness Scope

Indrag

Indrag
Indenter1

Okular & mål

Leeb slaganordning

Okular & mål
Leeb slaganordning

Metallografiska förbrukningsvaror

Metallografisk skärande förbrukningsmaterial
Metallografisk polering Slipning förbrukningsvaror